Právní upozornění

Stránky společnice mohou obsahovat obrazové, nebo slovní materiály, které by někoho mohly pohoršovat a jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let.
Vstupem na stránky společnice souhlasíte bezvýhradně s tím, že materiály zde obsažené slouží výhradně pro Vaši osobní potřebu v soukromí, neurážejí Vás, nepohoršují Vás a že na uvedené stránky vstupujete dobrovolně. Rovněž souhlasíte s tím, že neumožníte přístup ke zde vystaveným materiálům společnice osobám mladším 18 let.
V případě, že se dostanete do rozporu s některým z výše uvedených pravidel, stránky společnice opusťte. Veškeré obrazové a textové materiály obsažené na tomto serveru jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli šíření části obsahu stránek bez předchozího písemného souhlasu jejich majitele není dovoleno.